۲۲ سال از روزی که هفت خوشه را تاسیس کردیم گذشت. از گلخانه ای کوچک با همتی بزرگ شروع کردیم و از همان اول بهترین و با کیفیت بودن هدفمان بود . روز به روز بزرگتر شدیم و اینک از آن گلخانه ی کوچک رسیدیم به کشت و کار در اراضی ای به وسعت ۴۰ هکتار در تهران و ۲۰۰ هکتار در شهرستان ها. چندی پیش بر آن شدیم بهترین هایمان را بی واسطه و با خلاقانه ترین و زیباترین طراحی ها و به صرفه ترین قیمت مستقیماً به دست شما برسانیم ، حاصل این تفکر تولد رُزاگل بود . رُزاگل فرزند کوچک همان خانواده ی بزرگ هفت خوشه است که در عصر اینترنت وظیفه ی رساندن بهترین گل ها را به بهترین مردم دنیا عهده دار گشته است. با رُزاگل لبخند را به خانه هایتان می آوریم.